decyzje-decentralizacja
Nauka

Decentralizacja, liderzy i zadania.

Ludzie na ogół nie są w stanie utrzymać pod swoimi skrzydłami więcej niż 10 osób. Nie ma możliwości, żeby przy większej ilości osób dalej panować wszystkim dobrze, każdemu poświęcać dużą ilość czasu i jeszcze, żeby decyzje były jak najlepsze.

Z każdą kolejną osobą, która idzie pod skrzydła lidera, mającego pod sobą naście ludzi, jego kontrola się zmniejsza. To wynika z czystych ludzkich ograniczeń i nawet najbardziej doświadczony przywódca będzie miał z tym taki sam problem, jak i świeży. Z tym że ten doświadczony, zdaje sobie z tego sprawę.


Decyzje zdecentralizowane

Taki lider musi jak najprędzej podzielić swój team na mniejsze zdecentralizowane oddziały. Każdy z tych oddziałów miałby swojego lidera, pod którym byłby zależny. Każdy z tych liderów musi znać ogólną sytuację, wszelkie cele głównego lidera, oraz sytuacje innych liderów.

W ten sposób komunikacja nie ucierpi, o ile liderzy będą dobrze ze sobą współpracować. Oczywiście wybór i działanie między nimi, spada na ręce głównego lidera, który dzięki zdecentralizowanym teamom, jest w stanie ogarniać to wszystko. Liderzy mniejszych zespołów oczywiście w pełni podlegają planowi głównego lidera. Zajmują się oni problemami mniejszymi, problemami ludzi ze swojego zespołu, podjęciem decyzji w jego obrębie, co niesamowicie odciąża głównego zwierzchnika.

Ci pomniejsi liderzy, aby odciążyć głównodowodzącego, muszą podejmować własne decyzje, podczas własnych misji. Muszą wiedzieć, po co to robią, jaki to ma wpływ na większy plan, w pełni rozumieć powody ich działań. Tylko wtedy będą w stanie wykonać misję na tyle dobrze, liderzy będą w stanie podjąć takie decyzje, które wspomogą cały plan celu. Chodzi o to, aby w sytuacjach kryzysowych, gdy główne założenia nie będą możliwe do wykonania, on podjął decyzję w ciągu ułamku sekundy i to dla dobra planu. CI liderzy również muszą mieć na tyle informacji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania swoich podwładnych.

Gdy już to będzie załatwione, resztą zajmuje się główny lider. To jego zadaniem jest zebrać informację od mniejszych, pomagających mu liderów, podjąć te większe decyzje i wyznaczyć kierunek, którym dalej będzie podążał cały zespół, a jednocześnie zadbać o to, aby Ci mniejsi liderzy byli dobrze zaznajomieni z całym planem, z działaniami innych zespołów i razem dojść do celu. 


Decentralizacja i liderzy decyzyjni

synchronizacja-ptaki
Piękna synchronizacja liderów

Kojarzycie może sytuację, kiedy duża ilość ptaków, w grupie, lata robiąc w powietrzu różne figury geometryczne? Tysiące razem lecących ze sobą zwierząt w perfekcyjnej synchronizacji. Fascynujące prawda? One nie mają jednego, głównego lidera. Reakcja byłaby zbyt wolna, żeby robić to w tak oszałamiające synchronizacji. Według naukowców podlegają one zaledwie kilku zasadom, zezwalając na podjęcie własnych decyzji w większości przypadków. Dzięki tej autonomii są w stanie podjąć decyzję na tyle szybko i sprawnie, że nie niszczą w żaden sposób harmonii.

Świat przyspiesza z chwil na chwilę, więc musimy ewoluować razem z nim. W wielkich korporacjach zespoły są bardzo podzielone i hierarchia jest bardzo głęboka. Jeżeli jakiś człowiek na niższym szczeblu kariery wpadnie na jakiś pomysł rozwiązania problemu, to nim dojdzie on do osoby decyzyjnej w firmie, mija bardzo dużo czasu.

Podział większego zespołu na małe grupki to jest jedno. Natomiast jeżeli każdy z nas będzie liderem, jeżeli każdy z nas będzie operował na własny rachunek, współpracując z innymi liderami tzn. Współpracownikami, można w prosty sposób osiągnąć synchronizację podobną do chmar ptaków. Ta elastyczność pozwala poznać, zacznie więcej ludzi, jednego dnia pracować z tą osobą przy tym projekcie, jutro z tamtą osobą przy tamtym projekcie. Prędkość i wydajność pracowników wzrasta.

W takim układzie, główni liderzy mający za zadanie kierować w firmę w jakimś kierunku, nie odpowiadają już za wszelkie czyny pracownika, ale natomiast pokazują kierunek i o powód wybrania tego kierunku. Pracownicy, jako liderzy, sami podejmują odpowiednią decyzję, jakie kroki podjąć, aby tam dojść.

Wielkie korporacje raczej nie zmienią swojego stylu działania, ale nowe firmy i startupy mogą implementować te funkcje. Świat przyspiesza, ten styl działania jeszcze nie jest popularny, lecz z każdą chwilą robi się coraz bardziej wymagany i potrzebny.