Metoda ABCDE, jak zrobić więcej?
Nauka,  Produktywność

Zasada Pareto – jak działa w praktyce?

Zasada Pareto czyli zasada 80/20 lub 80 na 20, to zasada która zauważył Vilfredo Pareto który zajmował się nierówną dystrybucją bogactwa ludzi na ziemi, w której mówił że 80% zasobów ziemskich, należy do 20% społeczeństwa. Interpretacja tej samej zasady pod inne aspekty naszego życia mogą przynieść nam duże zyski czasu i pieniędzy.


Przykłady 80/20

20-80-zasada-pareto-waga

Najłatwiej zrozumieć tę zasadę na przykładach. Przyjmując definicję z Wikipedii na temat reguły Pareto: „20% badanych obiektów związanych jest z 80% pewnych zasobów” Czyli można przyjąć że:

  • 80% sprzedaży jest generowane przez 20% sprzedawców
  • 80% zysków przynosi 20% produktów
  • 80% wartości przyniesie 20% zadań które wykonasz

Te kilka przykładów pozwalają nam zrozumieć mniej więcej w jaki sposób metoda pareto działa i funkcjonuje. Oczywiście, są wyjątki od tej zasady. To wszystko polega na generalizacji pewnych statystyk i danych. Dokładne obserwacje i wyliczenia mogą się różnić lub mieć inne efekty, ale wiadomo że statystyka nie odpowiada zawsze realnemu stanowi rzeczy. Dodatkowo to nie zawsze jest 80% do 20%. Czasami może to być 65% na 35% lub 90% na 10%. Cały chwyt polega na znalezieniu mniejszości i skupieniu się na niej.

Jak ją wykorzystać?

80-20-pareto-priorytet

Znając statystyczny stosunek do pewnych zadań możemy tak zmanipulować pewne czynności, żeby jak najlepiej go wykorzystać. Skupić na się zadaniach na liście to-do. Jeżeli mamy ją poukładaną i dobrze rozmieszczoną, to od razu widać które zadania odpowiadają za pracę. Wybierz je i stosując zasadę 80/20, można dowiedzieć że 20% z tych zadań będą odpowiadały za 80% sukcesu. Skupienie się w tym momencie na tych 20%, pokaże nam priorytetowe zadania które przybliżą nas do pożądanego efektu. Dodatkowo zwiększymy koncentrację i determinacje na te obowiązki. Kolejny przykład, 20% produktów generuje 80% zysków. Zbierając wszystkie produkty które tworzy firma i dzieląc je za pomocą 80/20 możemy zauważyć te 20%. Dowiadujemy się wtedy na jakich produktach powinniśmy się skupić i na jakie mamy poświęcić więcej czasu. Wszystko opiera się o odpowiednią priorytetyzację zadań i celów. Zautomatyzowanie, delegowanie i decentralizacja tych 20% również są pomysłem zwiększającym efekty pracy.


Odwrócenie zasady Pareto

Zasadę Pareto można wykorzystać też w całkiem odwrotny sposób. Na moim przykładzie, ja pracując w korporacji ze swoim zespołem widzę tę zależność w ludziach. 20% ludzi generuje 80% problemów komunikacyjnych zespołu. Gdy zdałem sobie z tego sprawę bardzo szybko przyszły mi na myśl konkretne osoby. Aktualnie te osoby są rozłożone pomiędzy ludzi którzy nie mają tych problemów, przez co ci którzy je mają, są odpowiednio uczeni, a osoby komunikacyjne naprawiają tę lukę. Również na samym sobie zauważyłem, że 20% niektórych czynności które robię, odpowiadają za 80% problemów w moim życiu. Szybko je wyeliminowałem, a przynajmniej ograniczyłem. Można powiedzieć że zasada Pareto zmieniła moje życie. Warto być świadomym tej zasady i analizować swoją pracę pod jej kątem, szczególnie przy wybieraniu priorytetów.

Eat That Frog! – Brian Tracy